A
 • abrazív paszta: a fogkefe dörzsölő hatását fokozó anyag
 • abscessus: foggyökér körüli tályog (gennyedés)
 • afta: fehéres színű, fekélyes folt a nyálkahártyán
 • akrilát: kivehető- és ideiglenes fogpótlások készítéséhez felhasznált anyag
 • alábélelés: mély szuvasodás esetén a tömés alá helyezett szigetelő anyag
 • allogén csontpótló: csont pótlására alkalmas, más emberből származó csont
 • alloplasztikus csontpótló: mesterségesen előállított, szintetikus csontpótló anyag
 • alveolitis: fogágygyulladás (fogeltávolítás után)
 • alveoláris csont: a fogak gyökereit magába foglaló csont
 • amalgám: tömőanyag, a higanynak ezüsttel és ónnal alkotott ötvözete
 • anamnézis: kórelőzmény
 • anterior: elülső
 • antibiotikum: olyan gyógyszer, amelyek az emberi (illetve állati) szervezetben megtelepedett baktériumokat elpusztítják vagy szaporodásukat gátolják
 • apex: foggyökér csúcsi része
 • autokláv: a fogászati beavatkozások során használt anyagok és eszközök sterilizálására szolgáló készülék
 • autológ csontpótlás: a csontpótlásra alkalmas, ugyanabból a szervezetből származó saját csont
 • azonnali implantáció: a fogeltávolítással egyidőben vagy az azt követő 48 órán belüli implantátum beültetése
 • állkapocsízület: a koponya egyetlen valódi páros ízülete, mely az állkapcsot a koponyához rögzíti, ugyanakkor lehetővé teszi az állkapocs elmozdulását
B
 • barázdazárás: az örlőfog felszínén található barázdák feltöltése speciális anyaggal ( a baktériumok így nem képesek megtelepedni és így fogszuvasodást okozni)
 • belső fogfehérítés: a gyökérkezelt, elszíneződött fogak koronai részébe behelyezett fehérítő anyag hatására történő fehérítés
 • betét (inlay, onlay, overlay): a fogorvos által a fogba preparált üregbe, a fogtechnikus által elkészített pótlás ( arany, kompozit vagy porcelán anyagból)
 • bond anyag: műgyanta alapú, fényrekötő ragasztóanyag, mely a fogszövetet alkalmassá teszi a tömőanyaggal történő szoros kapcsolatra
 • borítókorona: az a fogmű, amely beborítja a fog klinikai koronáját és cementezéssel rögzül
C
 • caries: fogszuvasodás
 • CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing): számítógép segítségével tervezett/elkészített fogpótlások
 • ciszta: hámmal bélelt, saját kötőszöveti tokkal rendelkező elváltozás, amelyekben folyadék (sok esetben genny) található
 • cirkónium – oxid: rögzített fogpótlások legújabb alapanyaga, fémmentes anyag, amely a legmagasabb esztétikai és funkcióbeli igényeket is kielégíti
 • coagulum: véralvadék
 • csapos fog: olyan esetben, ha kevés foganyag áll rendelkezésre, fogászati csaprendszer segítségével építik fel a fogat
 • csontpótló anyag: olyan szintetikus vagy emberi (állati) eredetű anyag, ami nem csak a csont mennyiségét pótolja, hanem a csontképződést is elősegíti
 • csonttasak: az állcsont sorvadásának következtében alakul ki, ez pedig elősegíti a fog korai elvesztését
D
 • dentális plakk: egy biofilm, amely a fogak, implantátumok felszínein alakul ki, amely elsősorban baktériumokat, fehérjéket, szénhidrátokat tartalmaz
 • dentoalveoláris sebészet: fogazathoz és a fogat körülvevő állcsontokhoz, lágyrészekhez kapcsolódó sebészet
 • dentin: a fog egyik keményszövete, amely a zománc, cement és a fogbél között helyezkedik el
 • depurálás: fogkőeltávolítás
 • destruált fog: erősen lekopott, lepusztult fogak
 • direkt héj: esztétikus, kompozit pótlás általában a frontfogak esetében, amelyet lenyomat alapján készít el a fogtechnikus
 • disztális: távoli, a középvonaltól hátrébb eső rész
E
 • elhalt fog: abban az esetben, ha a fogbél valamilyen külső hatásra elhalt
 • endodontia: a fogbél megbetegedéseivel és annak kezelésével foglalkozó fogászati tudományág
 • epulis: fogmederből elődomborodó gyulladásos eredetű jóindulatú elváltozás
 • extractio: fogeltávolítás
 • élpótlás: letört elülső fogak pótlására szolgáló megoldás kompozit tömőanyaggal
F
 • fogágybetegség: fogágynak nevezzük a fogakat körülvevő és rögzítő szöveteket, ide tartozik az íny, a gyökérhártya, a cement és a csont; a fogakon megtapadó lepedék (plakk) nem csak a fogakat támadja meg, hanem a fog tartószöveteit is; kiváltó oka azon baktériumok által okozott fertőzés, amit a fogakon megtelepedő ételmaradék, lepedék és fogkő okoz
 • fogbél: a fog legbelső, sejteket, ereket és idegeket tartalmazó része
 • fogékszer: a fogakra felhelyezett apró üveg vagy kristály ékszerek, amelyeket a fog megfúrása nélkül ragaszt fel a fogorvos
 • fogkő: azokon a területeken, ahol nem éri a felszínt mechanikai tisztító hatás, lepedék halmozódik fel, ez a lepedék a nyálból vízkőszerű anyagokat vesz fel és elkövesedik
 • fogpótlások: a fogakat vagy a fog hiányzó részeit helyettesítő, technikus által készített pótlások (inlay, onlay, overlay, korona, héj)
 • fogselyem: fogközök tisztítására alkalmas eszköz
 • fogszínkulcs: a fogorvos ezzel a segédeszközzel határozza meg a páciens fogainak színét
 • fogszuvasodás: baktériumok által okozott fogszövet pusztulás
G
 • gingiva: fogíny
 • góc: elhalt vagy rosszul gyökérkezelt fogak valamint a fertőzött fogágy által okozott betegség, amely a test más részén okozhat panaszokat
 • gnatológia: a fogorvostudomány egyik ága, mely tágabb értelemben a rágókészüléket, szűkebb értelemben az alsó és felső fogsor érintkezését, a rágás mechanizmusát tanulmányozza
 • gyökércsatorna: ez tartalmazza a fogbélszövet fogygyökéri részét
 • gyökérhártya: egy specializált kötőszövet, mely a fogat az alveolus csonthoz rögzíti, segítségével tud ellenállni a fog a nagy rágóerőknek anélkül, hogy az alatta levő csont elpusztulna
 • gyökérkezelés: indoka leggyakrabban a fogbélgyulladás, mely során a gyökércsatornába és annak falába baktériumok kerülnek, a folyamat során a fertőzött szöveteket eltávolítják, a teret sterillé teszik és olyan anyaggal tömik be a gyökércsatorna teljes hosszában, amely tartós zárást biztosít
H
 • haemorrhagia: vérzés
 • harapásemelés: a harapási viszonyok kedvezőtlen paramétereinek javítása, a harapás magasságának emelése, a fogcsikorgatás megszüntetése, lenyomat alapján készült öntött sín alkalmazásával
 • hidrogén-peroxid: a fogfehérítés során használt anyagok hatóanyaga
 • híd: egy vagy több fog hiányának pótlására készülő fogpótlás, amelyet lenyomat alapján készíti el a fogtechnikus
I
 • ideiglenes fogpótlás: a végleges pótlás elkészítéséig használt pótlás, amely általában akrilból készül
 • impaktált fog: áttörésben visszamaradt fogak (pl: bölcsességfogak)
 • implantátum: titánból készült műgyökér, ami a hiányzó fogat vagy fogakat pótolja
 • inferior: alsó, alul levő
 • inkomplett gyökértömés: nem a szakmai kritériumoknak megfelelően elkészített gyökértömés
 • interdentális fogkefe: a fogközök, implantátumok nyaki részének és hídtagok tisztítására alkalmas eszköz
 • intrapulpális csap: gyökérkezelésnél alkalmazott módszer, melyet akkor vezetnek a fogbél üregébe, ha a fog koronai része annyira tönkrement, hogy nem képez megfelelő támasztékot a tömés vagy a korona számára
 • ínysebészet: akkor szükséges, amikor a fog körüli szövet nem egészséges és csak sebészeti úton lehet meggyógyítani
 • ínyvisszahúzódás: abban az esetben, ha a fogíny gyulladása hosszú időn keresztül fennáll, az íny szövetét is károsítja, így az visszafordíthatatlanul pusztul
 • iatrogén ártalom: orvosi kezelésből adódó szövődmény
K
 • késleltetett implantáció: fogeltávolítás után 1-2 hónappal végzett implantáció
 • késői implantáció: a fogeltávolítás után 3 hónappal vagy később végzett implantáció
 • kompozit anyagok: olyan összetett anyagok, amelyek két vagy több különböző szerkezetű és makro-, mikro- vagy nanoméretekben elkülönülő anyagkombinációkból épülnek fel a hasznos tulajdonságok kiemelése és a káros tulajdonságok kiemelése céljából; fogászati töméseknél használunk ilyen anyagokat
 • kontaktpont: két szomszédos fog érintkezési pontja
 • korona: a fogászati korona a teljes fogfelszínt beborító fogpótlás
 • koronahosszabbítás: sebészeti eljárás, ha a fog ép széle a csontszinttel egy vonalban van, alatta van vagy nagyon közel van hozzá
 • körhíd: az egész fogívre kiterjedő rögzített fogpótlás
 • külső fogfehérítés: élő fogak esetében alkalmazott fogfehérítési eljárás
 • kürettálás: fogágytasakok esetében, a fogkőeltávolítás után alkalmazott íny alatti tisztítás speciális eszközökkel
L
 • lenyomat: a fogak és a száj egyéb képleteinek lemintázása gumiszerű anyaggal
M
 • maxillofaciális sebészet: fej-nyak sebészet
 • mandibula: állkapocs
 • maxilla: felső állcsont
 • másodlagos fogszuvasodás: a tömések és fogpótlások mellett kialakuló fogszuvasodás
 • meziális: fogív mentén a középvonal felé mutató
 • műgyökér: implantátum csavar
O
 • OP (orthopantomogram): panoráma röntgen, ahol a páciens összes foga látható
 • overdenture fogpótlás: teljes foghiány esetén alkalmazzuk, olyan teljes lemezes fogpótlás, amely az állcsontba helyezett minimum kettő, de általában négy implantátumhoz rögzül; ilyenkor az implantátumokra nem korona, hanem egy speciális sín kerül, amelyre a műfogsort rápattintva megfelelő stabilitást érhetünk el
P
 • parodontium: fogágy (azokat a kemény és lágyszöveteket foglalja magába, amelyek a fogak megtámasztásában és tartásában játszanak szerepet)
 • parodontitis: fogágygyulladás
 • parodontológia: a fogászat azon ága, amely a fogágy betegségeivel, kezelésével valamint megelőzésével foglalkozik
 • pericoronitis: a bölcsességfog gyulladása, amely akkor jelentkezik, amikor a fog próbál előtörni; az aktív szakaszban ha akadályba ütközik, mit pl. a megvastagodott íny, szomszédos fog vagy csont, akkor fájdalommal, olyakor gyulladással találkozunk
 • periostitis: csonthártyagyulladás, amely az állcsontok alatt kalakuló (leggyakrabban akut lefolyású) fogeredetű gyulladás
 • periodontium: gyökérhártya, egy specializált kötőszövet, mely a fogat az alveolus csonthoz rögzíti, segítségével tud ellenállni a fog a nagy rágóerőknek anélkül, hogy az alatta levő csont elpusztulna
 • periodontitis: gyökérhártyagyulladás
 • polimerizációs lámpa: az esztétikus, fogszínű kompozt tömés megkötéséhez szükséges fényt biztsító fogászati kézilámpa
 • porcelán: a koronák és héjak egyik legesztétikusabb anyaga, teljesen utánozza a saját fogak színét
 • posterior: hátsó, hátulsó
 • prevenció: megelőzés
 • protetika: a fogpótlás szakterülete
 • protézis: a fogtechnikus által elkészített kivehető fogpótlás, ami lehet részleges vagy teljes
 • pulpa: fogbél, ami sejteket, ereket, idegeket tartalmaz
R
 • resectio: foggyökér csúcsi részének sebészi eltávolítása
 • retineált fog: áttörésben visszamaradt fog, áttörési hajlam nélkül
 • retrográd gyökértömés: műtéti úton, a gyökércsúcs felől, visszafelé végzett gyökértömés
S
 • sínezés: a mozgó fogak sínezése, ami segíti a fogak megszilárdulását, mivel nem engedi, hogy a fogak elmozduljanak
 • sinus lift: az arcüreg alapjának megemelése, csontpótló anyag beültetésével
 • sinus maxillaris: arcüreg
 • superior: felső
 • szájzár: speciális izomgörcs, melynek során a páciens képtelen a száját kinyitni az állkapocs mozgásáért felelős izmok görcse miatt
T
 • tasak: fogakat tartó szövetek pusztulása során a fog és az íny között alakul ki, amelyben elszaporodnak a bakériumok
 • tályog: gennyes elváltozás a fog mellett
V
 • vattarolni: fogászatban használatos vattatekercs, mely nagy nedvszívóképességgel rendelezik
 • vestibulari: a fogívektől kifele néző
 • viaszharapás: fogászati fogpótlások elkészítésekor a pácienst egy felmelegített viaszcsíkra haraptatva rögzítjük az alsó és felső fogazat záró – harapásos helyzetét
 • vitalitás vizsgálat: a fogbél állapotának felmérése (élő vagy elhalt a fog?)
Z
 • zománc: a fog koronájának legkülső része, a test legkeményebb anyaga